மௌனம் Print
Literatur - கவிதைகள்
Written by சந்திரவதனா   
Wednesday, 15 July 2009 06:32

இதுவரை
என் மௌனத்தையே
பலருக்குப் பதிலாக்கியுள்ளேன்.

இப்போதெல்லாம்
உன் மௌனமே
எனக்குள் கேள்வியாகின்றது.

சந்திரவதனா
18.1.2003