உன்னைவிட்டுநெடுந்தொலைவு Print
Literatur - கவிதைகள்
Written by பாஸ்கர் சக்தி   
Wednesday, 15 July 2009 04:33

உன்னைவிட்டுநெடுந்தொலைவு
உள்ளுக்குள்ளே உன் நினைவு
நள்ளிரவு விழித்திருப்பேன்
நட்சத்திரம் பார்த்திருப்பேன்
கனவு போல மனதினிலே
கண் சிமிட்டி நீ சிரிப்பாய்
நீ சிரிக்கும் நொடியிலெந்தன்
நெஞ்சினிலே பூ மலரும்

- பாஸ்கர் சக்தி