காதல்

சிறகடிக்கும் ஒரு ஓரப் பார்வை
மெல்லிய தீண்டல்கள்
ஒளித்து மறைத்துப் படிக்கும் கடிதங்கள்
எதுவுமே பேசாமல்
முகம் பார்த்தபடி மணிக் கணக்கில்...

இப்படி எதுவுமே இன்றி
அதென்ன
மண்ணாங்கட்டிக் காதல்
இன்டர்நெட்டில்...!


Drucken   E-Mail

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு